Contact

logo

Alubouw Nederland BV
Energiestraat 4-5653 RN Deurne
Tel. 0653652775
mail: info@alubouw.eu


View Larger Map

logo metaalunieMetaalunie Voorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Of kunt u ze hier downloaden